Coneix-nos

ARA DOC som l´empresa catalana líder en Gestió Documental, oferim serveis de Custodia Documental, Destrucció Certificada, Digitalització, Consultoria i Assessorament documental. Oferint als nostres clients un servei íntegra de Gestió Documental.

Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients amb una innovació constant en els nostres serveis i apostant per la qualitat i l´excel·lència empresarial.

 ARA DOC gestiona de forma integral el fons documental dels nostres clients. La gestió íntegra comprèn des de la custodia i serveis auxiliars fins la consultoria documental i la destrucció confidencial certificada.

ARA DOC disposa dels mitjans tecnològics i instal·lacions més modernes del sector, això ens permet garantir el màxim nivell de servei. La filosofia de treball de ARA DOC li permet desenvolupar la seva activitat empresarial mantenint sempre uns serveis de qualitat òptims i oferint als nostres clients la màxima confiança a l´hora de custodiar i gestionar els seus fons documentals.

ARA DOC garanteix la total confidencialitat en tot moment, complint amb la legislació vigent en material de protecció de dades, Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. nº 298 de 14/12/1999) i legislació concordant.

Proporcionem solucions integrals als nostres clients: Ajudem a identificar, inventariar i controlar els fons documentals, a millorar els espais dedicats a arxius, a establir mecanismes eficaços per controlar la producció documental, en definitiva, organitzem i millorem els processos de treball.

Entre els serveis de custodia i control dels documents, destaquen:

 

• Organització d´arxius

• Consultoria Documental

• Gestió i Custodia de Documents

• Destrucció Certificada i Confidencial

• Digitalització i Indexació de Documents

• Custodia Suports Informàtics • Gestió on-line de Backups

• Software Gestió Documental


ARA DOC
Avda. de Madrid 55 Pol. Ind. Pla de les Gavarreres 08711 Òdena (Barcelona)
T. (+34) 902 340 680
E. comercial@aradoc.es
  • Custodia Documental

  • Destrucció Confidencial